HİZMETLERİMİZ

Edindiğimiz tecrübemiz ile her zaman en iyisini ve kalitelisini kendine vizyon edinmiş ADMCİTY İNŞAAT, İstanbul'da bir birinden 
değerli çeşitli konut projeleri geliştirmiş ve bunların temelinden dekorasyonuna kadar büyük bir titizlikle gerçekleştirmiştir.

 

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılmasını gerektiren  6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanunudur. Bu şelikde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların ADMCİTY İNŞAAT'ın deneyim ve tecrübesine dayanan GÜVENCESİ ile en aza indirgemektir.